• Linux dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Open Source
  • Redukcja kosztów IT
  • Zdalna administracja IT
Język Polski Deutsch English

Centralny system zarządzania usługami LDAP

System zarzadzania uslugami LDAP

Protokół LDAP (Lightweight Access Directory Protocol) umożliwia stworzenie centralnej infrastruktury zarządzania różnymi usługami. Powyższa grafika pokazuje jeden z możliwych sposobów na połączenie aplikacji z centralnym systemem zarządzaniem użytkownikami. Dzięki zastosowaniu protokołu LDAP można ujednolicić dostęp do poszczególnych usług danym użytkownikom. Jest to główny atut prezentowanego systemu - jedno miejsce, w którym zarządza się uprawnieniami i kontami użytkowników.

Użytkownicy mają jeden login i hasło do różnych usług - zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami w systemie LDAP (działa rownież jako usługa SSO - Single Sign ON).

Powyższa lista pokazuje jak dużą liczbę aplikacji można podłączyć do systemu LDAP (Single Sign On), aby móc nimi zarządzać z jednego miejsca.

W celu stworzenia bezpiecznej infrastruktury można wykorzystać nadmiarowość instalacji LDAP-a (klaster), aby w przypadku awarii jednej instancji druga mogła w pełni przejąć funkcjonalność.