• Linux dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Open Source
  • Redukcja kosztów IT
  • Zdalna administracja IT
Język Polski Deutsch English

Wirtualizacja polega na tworzeniu wielu osobnych i niezależnych serwerów z odrębnymi systemami operacyjnymi na jednym fizycznie sprzęcie komputerowym. Dzięki temu można uzyskać idealną optymalizację i racjonalizację infrastruktury serwerowej. Przykładem rozwiązań wirtualizacyjnych jest: KVM, XEN, VMware, Virtualbox.

W celu prezentacji jakie może przynieść zastosowanie wirtualizacji w rozwiązaniach klienta, tworzymy analizę aktualnych kosztów jaki i kosztów po zastosowaniu rozwiązań wirtualizacji.